Jun 01, 2013

湖‧潛 | 瑞信兒童天地 台北榮總兒醫門診

2013 TID台灣室內設計大獎/公共空間

 

2014 GOLDEN PIN金點設計獎/室內設計類
 
 • 2014善設計
 •  
 •   2014/15 APDC
 •  亞太室內設計大獎/公共空間類  銀獎
 •  
 •   2016-2017 
 • 義大利 A'Design Award Winner Golden 金獎
 •  
 •   2017
 •  日本 GOOD DESIGN AWARD  複審入圍
 •